Uwaga! Mija termin płatności za śmieci!

„Przypominamy, że 15 kwietnia 2021 r. upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 r.” – czytamy na stronie jastrzębskiego magistratu.

fot. pixabay

Opłatę należy uregulować za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 r. w wysokości określonej w aktualnej deklaracji bądź w zawiadomieniu o zmianie stawki z 2019 r. na indywidualny numer rachunku bankowego.

Dla przypomnienia obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Nieruchomość zamieszkała – 12,00 zł/osoba/miesiąc

Przykład wyliczenia opłaty:

• nieruchomość zamieszkuje 5 osób

Wysokość opłaty miesięcznej = 5 osób x 12,00 zł/osoba/miesiąc = 60,00 zł/miesiąc

Przykład wyliczenia opłaty z częściowym zwolnieniem za kompostowanie bioodpadów (tylko dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym):

• korzystamy z przydomowego kompostownika;
• nieruchomość zamieszkuje 5 osób;
• właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczył wysokość zwolnienia;
• stawka zwolnienia = 1,00 zł/osoba/miesiąc.

Wysokość opłaty miesięcznej po uwzględnieniu zwolnienia = 5 osób x 11,00 zł/osoba/miesiąc = 55,00 zł/miesiąc

Nieruchomość niezamieszkała lub mieszana

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy sposób rozliczenia. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest w oparciu o podane w deklaracji ilości i pojemności pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a także ilości i pojemności pojemników lub worków na odpady zbierane w sposób selektywny, tj. bioodpady (kuchenne), metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 5,00 zł
b) o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł
c) o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł
d) o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł
e) o pojemności 1500 l – w wysokości 79,00 zł
f) o pojemności 2500 l – w wysokości 132,00 zł
g) o pojemności 5000 l – w wysokości 264,00 zł
h) o pojemności 7000 l – w wysokości 370,00 zł
i) o pojemności 10000 l – w wysokości 529,00 zł

lub worek z tworzywa sztucznego:

a) o pojemności 60 l – w wysokości 9,00 zł
b) o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł

Przykład wyliczenia opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej:

Właściciel nieruchomości zadeklarował od 01.01.2021 r. następujące ilości i pojemności pojemników i worków na odpady komunalne:

• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 szt. pojemnik 110 l, wywóz 1 raz w miesiącu;
• bioodpady (kuchenne) – 1 szt. pojemnik 120 l, wywóz co 2 tygodnie;
• metale i tworzywa sztuczne – 1 szt. worek 120 l, wywóz 1 raz w miesiącu;
• papier – 1 szt. worek 60 l, wywóz 1 raz w miesiącu;
• szkło – 1 szt. worek 60 l, wywóz 1 raz w miesiącu.

Wyliczenie wysokości opłaty:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne = 1 szt. x 5,00 zł x 1 = 5,00 zł/miesiąc;
b) bioodpady = 1 szt. x 6,00 zł x 2,17 = 13,02 zł/miesiąc;
c) metale i tworzywa sztuczne = 1 szt. x 18,00 zł x 1 = 18,00 zł/miesiąc;
d) papier = 1 szt. x 9,00 zł x 1 = 9,00 zł/miesiąc;
e) szkło = 1 szt. x 9,00 zł x 1 = 9,00 zł/miesiąc.

Razem: 5,00 + 13,02 + 18,00 + 9,00 + 9,00 = 54,02 zł/miesiąc

(źródło: UM Jastrzębie-Zdrój)

Twój wpis

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
Poprzedni
Następny