W DPS-ie pojawili się… żołnierze

W listopadzie 2020 roku funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” objęła Helena Zarzecka. Zastąpiła na tym miejscu Ewę Demetraki-Paleolog, która odeszła na emeryturę – po ponad 20 latach zarządzania placówką.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Helena Zarzecka jest pracownikiem socjalnym z 31-letnim doświadczeniem. Piastowała między innymi stanowisko kierownika Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Pracowała też w specjalistycznym ośrodku wsparcia oraz ośrodku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nowa dyrektor wśród najpilniejszych potrzeb placówki zauważa między innymi konieczność rozbudowy i zwiększenia ilości miejsc oraz rewitalizację ogrodu i połączenie go z tarasem jadalnianym, z czego ucieszyliby się mieszkańcy domu i ich rodziny.

Zmiana na stanowisko dyrektora nastąpiła w trudnym czasie pandemii. „Przejęcie kierowania domem w czasie pandemii było dla mnie dużym wyzwaniem. Borykaliśmy się z problemem braku personelu z powodu nałożonej przez Sanepid izolacji czy kwarantanny oraz zapewnienia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym całodobowej opieki, gwarantując przy tym maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkim dookoła. W związku z tym zwróciliśmy się o pomoc do ludzi dobrej woli, którzy pracowali w placówce jako wolontariusze. Zostaliśmy wsparci przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju, Wojsk Ochrony Terytorialnej w Katowicach oraz Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” – wspomina.

W „Darze Serca” mieszka dziś 31 osób. Najmłodszy domownik ma 50, a najstarszy – 91 lat. O mieszkańców dbają pielęgniarki i pracownicy socjalni. Są to osoby niesamodzielne, chore, często niepełnosprawne, których rodziny nie mają możliwości zapewnienia im opieki. (źródło: UM Jastrzębie-Zdrój)

Wpisy na temat “W DPS-ie pojawili się… żołnierze”

  1. Szacunek dla pracowników i wolontariuszy. A nowej p, dyrektor życzymy dużo empatii i cierpliwości oraz serdeczności wobec podopiecznych. Zaś p. dyrektor – emerytce – zasłużonego odpoczynku.

  2. Szacunek dla tych wszystkich pan które tam praucjana etacie, pracowałem tam jako wolontariusz i naprawdę kobiety dawały z siebie 100% a nawet więcej żeby pensjonariusza zapewnić godne warunki

Twój wpis

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Geodezja

Sporządzenie mapy do celów projektowych, aktualizacja mapy zasadniczej, inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy, wytyczenie budynków, podział nieruchomości.

Czytaj więcej »
Przewiń do góry
Poprzedni
Następny