Wczasy na RODOS? Jest mały problem…

fot. pixabay

„Proszę o udzielenie informacji, czy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój istnieje możliwość urządzenia ogrodu działkowego lub przeznaczenie terenu i wydzierżawienie go pod uprawy warzywno-kwiatowe” – pyta radny Tadeusz Markiewicz w swojej najnowszej interpelacji.

„Bardzo duża liczba mieszkańców zainteresowana jest użytkowaniem działek. Obecnie podaż na objęcie w użytkowanie działki w istniejących ogrodach jest niewystarczająca. W powyższej sprawie mieszkańcy oczekują na podjęcie działań” – czytamy w uzasadnieniu.

Co na to jastrzębski magistrat?

„W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone tereny na ogrody działkowe – obecnie 18 ROD – jedynie w lokalizacji i zakresie już istniejących terenów zagospodarowanych na ten cel. W sporządzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie przewidziano nowych ani też poszerzenia obecnie istniejących terenów z przeznaczeniem na ogrody działkowe. W zasobie gruntów gminnych brak jest obecnie terenów, które mogą być przeznaczone na Rodzinne Ogrody Działkowe” – odpowiada wiceprezydent Roman Foksowicz.

Twój wpis

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry
PSE
Trudny kompromis