“Odzew był piękny!”

Fundacja JSW przekazała Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu darowiznę w wysokości 49,5 tys. złotych na …

“Odzew był piękny!” Czytaj więcej »