Jas-Mos: Czas na podsumowania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wraz z Radą Nadzorczą oraz pracownikami Spółdzielni, pomimo wielu obostrzeń, zakazów i nakazów wymuszających ograniczenia w pracy, starał się nie tylko wykonywać swoje bieżące zadania, nie patrząc na trudny czas epidemii, ale również realizować wcześniej podjęte plany – mówi Piotr Szereda, prezes SM „JAS-MOS”. W rozmowie podsumowuje pracę Spółdzielni.

Marzec to czas podsumowań pracy w spółdzielniach mieszkaniowych?

Tak, to okres złożenia rocznego sprawozdania finansowego, na które składa się szereg dokumentów podlegających weryfikacji przez biegłego rewidenta. To także okres przygotowania formalnego sprawozdania Zarządu dla Rady Nadzorczej, a w czerwcu przedłożenia tego sprawozdania najwyższemu organowi w Spółdzielni tj. Walnemu Zgromadzaniu.

Tak powinno być, ale czy pandemia nie pokrzyżuje Wam planów?

Chcę podkreślić, że w minionym roku jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w naszym mieście zorganizowała Walne Zgromadzenie. Kolejne etapy zagrożenia koronawirusem przebrnęliśmy w miarę spokojnie. I obecnie podnosimy standardy bezpieczeństwa, staramy się wykonać wszystko zgodnie z planami, harmonogramami, które wcześniej zostały przyjęte do realizacji. Oczywiście, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa naszych lokatorów i pracowników.

Jak pracownicy SM „JAS-MOS” przetrwali pandemię?

U kilkudziesięciu pracowników stwierdzono zakażenie wirusem, kilku zachorowało poważnie. Podejmowaliśmy decyzje na bieżąco, uwzględniając absencję chorobową i czas kwarantanny poszczególnych pracowników, zapewniając stałą obsługę naszych mieszkańców. Czasami te działania wymagały podjęcia wielu zmian organizacyjnych. Teraz, jak przyszła trzecia fala, jesteśmy bogatsi w doświadczenia z tym związane i wiemy już, jak ten trudny okres przejść najbezpieczniej dla nas i lokatorów. Staramy się zachować spokój i wykonywać swoje obowiązki. Kilku pracowników już w tym roku było chorych, ale Spółdzielnia ustrzegła się zakażeń w pracy.

Spółdzielnia realizuje wiele inwestycji, remontów, modernizacji. Z czego Pan jest najbardziej zadowolony?

Szczególnie zadowolony jestem, że udało się nam zrealizować zgodnie z planem trzyletnim uzgodniony z lokatorami na spotkaniu w terenie w 2017 roku program wymiany dźwigów osobowych w okresie najbliższych trzech lat (2018-2020). Potwierdzam, że plan ten został wykony w 100% i dokonano wymiany 14 wind w tych blokach. W tym roku oraz w kolejnych latach planujemy dalszą wymianę wind przy ul. Zielonej.

Bardzo ważnym elementem w zeszłym roku było przeprowadzanie zgodnie z postanowieniami ustawy prawo spółdzielcze przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 1 lipca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. Badaniem lustracyjnym objęta została działalność Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Badanie lustracyjne nie wykazało żadnych zastrzeżeń, co do legalności, rzetelności i gospodarności w działalności Spółdzielni.

To bardzo ważne wydarzenia, a co z działalnością eksploatacyjną w Spółdzielni?

Fundusz eksploatacyjny jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju Spółdzielni, na który mają też wpływ lokatorzy. Zgodnie z wnioskami naszych lokatorów Zarząd Spółdzielni realizował działania modernizacyjne i inwestycyjne z funduszu eksploatacyjnego. Między innym modernizując place zabaw i wprowadzając nowe elementy zabawowe w jednej kolorystyce. W 2018 roku rozpoczęliśmy budowę placów rekreacyjnych dla dorosłych. Powstały już cztery takie obiekty przy ulicach: Krasickiego, Kaszubskiej, Warmińskiej i Zielonej. Na wniosek lokatorów także rozpoczęliśmy modernizację ogródków przed budynkami. Od kliku lat za utrzymanie terenów zielonych odpowiada główny specjalista. Ale również wiedzą o tym nasi lokatorzy, że aby nasze ogródki wyglądały estetycznie, to potrzeba do tego zaangażowania również z ich strony i Ci lokatorzy, którzy jeszcze mają trochę siły, dbają o tereny zielone, za co im serdecznie dziękujemy. Jednak z biegiem lat jest coraz więcej wniosków lokatorów z poszczególnych nieruchomości, aby zadania utrzymania tego terenu przejęli nasi pracownicy. W 2020 roku zostało zrealizowanie 61 nowych ogródków.

Kolejnym zadaniem eksploatacyjnym jest montaż wiat na odpady komunalne. Na wniosek Zarządu i przy akceptacji Rady Nadzorczej oraz naszych lokatorów postawiliśmy nowe wiaty na odpady komunale. Do końca roku 2020 postawiliśmy takich wiat 56. Zadbaliśmy, aby były one w jednakowej stylizacji i w pełni funkcjonalne.

Czy chce pan na zakończenie rozmowy coś dodać?

Tak, chcę jeszcze raz podkreślić, że to był trudny rok, ale efektywny w działaniu. Korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie uczestniczyli w jej pracach. Wysoka frekwencja w roku panującej pandemii na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej świadczy o dużym zainteresowaniu problemami naszej Spółdzielni i odpowiedzialności za pełnione funkcje. Dziękuję też wszystkim pracownikom Spółdzielni, którzy na co dzień podejmują szeroki wachlarz zadań na rzecz lokatorów. To zespół świetnych fachowców oddanych naszej Spółdzielni. Szczególne wyrazy podziękowania dedykuję lokatorom, Członkom Spółdzielni, którzy na co dzień współpracują z nami i naszymi pracownikami. Dzięki aktywności lokatorów i zgłaszanym przez nich wniosków, uwag oraz propozycji, poprawiamy jakość naszych usług. Dzięki spotkaniom w terenie możemy na bieżąco reagować na ich propozycje. Deklaruję, że spotkania w terenie z lokatorami będą w dalszym ciągu kontynuowane. I na zakończenie życzę wytrwałości i wyrozumiałości w trudnym okresie.

R.W. (materiał sponsorowany)

Również warto przeczytać
Czy to realne i możliwe?
IMG_20201207_090527089-1
„Od kilku lat trwa dyskusja na temat przywrócenia linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój-Katowice. Miałaby ona powstać na bazie starej, historycznej 'nitki’. Czy to realne i możliwe?” – pyta nasz Czytelnik. „Kolej w...
"Nie chcemy takich wrzodów..."
5e9d3d72
W ostatnim wydaniu gazety „Twoja Spółdzielnia” zająłem się tematem patologii. Patologia z narkotykami w tle. To nie tylko indywidualne zażywanie narkotyków, to również dilowanie, awantury pod wpływem substancji psychotropowych, zagrożenia...
Beton i jeszcze raz beton...
IMG_20221123_130005
„Od kilku lat trwa rewitalizacja Parku Zdrojowego. Wydano miliony złotych. Ale czy efekt końcowy będzie oczekiwany przez mieszkańców?” – zastanawia się nasz Czytelnik. „Już teraz widać, że jest to tak...
Gdzie parkować?
e2ddd999
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę zaadresować to odwieczne pytanie? I czy udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek? Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta, nie stanowi tu zbytniego...
Dlaczego piesi giną na pasach?
35-692857
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać zdrowaśki”? No cóż, może wydać się to nieco kuriozalne, ale...
"My, jako policja, służymy ludziom..."
66-709479
„Głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na swoje bezpieczeństwo, a my, jako policja, służymy ludziom…” Te szczególne słowa wybrzmiały swego czasu w sali jastrzębskiego magistratu i...
Przewiń do góry